۱۳۹۱ آذر ۲۰, دوشنبه

هم میهن حمایت... رضا رشید پور و پرستو صالحی : تحصن تا برکناری وزیر اموزش و پرورش

بشکنید این سکوت مرگبار را وقت ان فرا رسیده فریاد برآریم فریادی به عظمت تمام اسطوزه ها ...

هم میهن حمایت ... تحصن و اعتصاب سراسری ...

رضا رشید پور: تسلیت من را به خاطر فوت دخترک معصوم بپذیرید . از دیروز که موضوع بی کفایتی و تقاضای استعفای وزیر و تحصن را مطرح کرده ام پیامهای مختلفی به من رسیده است . هزار البته که من را خوب نشناخته اند . من ایرانی ام . آن هم از نوع آذربایجانی . یا کاری را انجام نمی
دهم و یا اگر انجام دادم تا آخر می ایستم. همین جا به خدای بزرگ قسم می خورم که تمام توانم را - تاکید می کنم که تمام توانم را - برای رسان
ه ای کردن ناله ی معصومانه و مظلومانه این کودکان به کار خواهم گرفت و هر عاقبتی در انتظارم باشد اصلا مهم نیست . جانم و تمام زندگی ام فدای ناله ی غریبانه ی آنها .
از شما به هیچ وجه توقع همراهی فیزیکی ندارم . همین همدلی مجازی کفایت می کند . از ساعت دوازده امشب به مدت سه روز برای خودم عزا اعلام می کنم و از شما می خواهم برای گسترش فریاد این دخترکان تصاویر کاور و پروفایلتان را به مدت سه روز به آنچه در این صفحه پیشنهاد داده ام تغییر دهید . دستتان را بابت این همدلی مجازی می بوسم . مخلصم

من هم همینطور آقا رضا رشید پور ... پرستو صالحی ...


برای پیوستن به فیسبوک" دست نوشته های شاهو نعمتی" لطفا اینجا کلیک کنید

هیچ نظری موجود نیست: